TUYỂN ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Viết bởi Andy - Th9 29, 2016
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÍ
SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 5 NĂM 2016) 

        Triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), từ năm 2012 đến nay, Cục Quản lí lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với phía Nhật Bản tuyển chọn và đưa vào đào tạo tiếng Nhật cho 4 khóa ứng viên điều dưỡng, hộ lí tổng số 720 người. Đến nay đã có 470 điều dưỡng, hộ lí đã được sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản

Xem nội dung chi tiết