KH phát động PTTĐ Dạy tốt học tốt

Viết bởi Andy - Th6 20, 2019

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kì 2018 - 2022, chào mừng kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh phát động và hướng dẫn các đơn vị trong toàn Trường triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

Xem tiếp nội dung