Chương trình đào tạo

Viết bởi Andy - Th12 25, 2018
 

         Chương trình Đào tạo Điều dưỡng Cao đẳng Chính quy                               Xem tại đây

         Chương trình Đào tạo Hộ sinh Cao đẳng Chính quy                                       Xem tại đây

         Chương trình Đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm Y học Cao đẳng chính quy       Xem tại đây

         Chương trình Đào tạo Kỹ thuật hình ảnh Y học Cao đẳng Chính quy           Xem tại đây

         Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp Nhân viên y tế Thôn bản                 Xem tại đây

         Chương trình Đào tạo Dược sĩ Cao đẳng Chính quy                                       Xem tại đây

         Chương trình Đào tạo Dược sĩ Trung cấp Chính quy                                      Xem tại đây

         Chương trình Đào tạo Y sĩ đa khoa Trung cấp Chính quy                               Xem tại đây

         Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
         đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe:   Xem tại đây