CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: -1 in ipress_breadcrumb() (line 194 of /home/cdytehatinhedu/public_html/sites/all/themes/ipress/template.php).

Kế hoạch Khắc phục những hạn chế theo kết quả tự đánh giá dự thảo trường chất lượng cao năm 2021

Viết bởi Andy - Th9 22, 2021

Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử

Viết bởi Andy - Tháng 5 10, 2019

Kế hoạch thực hiện “Văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử” của Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Quy chế chi tiêu nội bộ

Viết bởi Andy - Th11 24, 2017
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐYT

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản

Viết bởi Andy - Th11 24, 2017
QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ

Mẫu giao dịch một cửa

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Các văn bản hành chính

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Quyết định

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Quy định các nội dung thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính cho học sinh, sinh viên

Tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực

Viết bởi Andy - Th11 15, 2017

Trườmg Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển nhân viên các ngành Quản trị nhân lực.

Thông báo kết quả xét hồ sơ đăng kí tuyển dụng giảng viên năm 2017

Viết bởi Andy - Th10 14, 2017

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã rà soát, đối chiếu hồ sơ. đăng kí tuyển dụng giảng viên  các tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự tuyển. Kết quả có 07 hồ sơ đạt tiêu chuẩn dự tuyển

Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lí

Viết bởi Andy - Th10 09, 2017

Triển khai Hiệu định kinh tế đối tác Việt Nam - Nhập Bản (VJEPA), từ năm 2012 đến nay, Cục Quản lí lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp phía Nhật Bản tuyển chọn và đưa vào đào tạo tiếng Nhật cho 5 khóa Ứng viên điều dưỡng, hộ lí với tổng số 960 ngươi. Hiện nay, đã có 673 điều dưỡng, hộ lí đã dược sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận cảa Nhật Bản.

Trang