Thông báo tuyển sinh đi thực tập tại Nhật Bản

Viết bởi Andy - Th10 13, 2017

Thực hiện Công văn số 4187/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 05/10/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 786/TTLĐNN-TCLĐ ngày 06/10/2017 của Trung tâm Lao động ngoài nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh thông báo đến Phòng LĐTBXH các, huyện, thành phố, thị xã, các trường cao đăng, trung cấp nghề, trung tâm dạy, nghề, trung tâm dich vu việc làm các thông tin liên quan đến Chương trình tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kĩ thuật tại Nhật Bản theo thỏa thận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan)

Xem tiếp