Cơ cấu tổ chức

Viết bởi Andy - Tháng 5 22, 2019

Cơ cấu tổ chức ban Nữ công giai đoạn 2017-2022

 

hỌ VÀ TÊN: Bùi Thi Trâm anh

Học hàm - học vị: Thạc sĩ Hóa

Chức vụ: Trưởng Ban Nữ công

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 - Thị Trấn Thạch Hà- Tỉnh Hà Tĩnh

Di động: 0945520563    

Email: buithitramanh81@gmail.com

          Bùi Thị Trâm Anh

 

 

HỌ VÀ TÊN: HỒ THỊ NHƯ TRANG

Trình độ chuyên môn: CN Tiếng Anh

Chức vụ: Phó ban

Địa chỉ: Tổ 2-Phường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh

Di động: 0942.222.909

Email: hotrangnhu@gmail.com

     Hồ Thị Như Trang

 

 

hỌ VÀ TÊN: nGUYỄN tHỊ nGUYỆT

Trình độ chuyên môn: CN Xét nghiệm

Chức vụ: Ban viên

Địa chỉ: Phường Thạch Linh – Thành phố Hà Tĩnh

Di động: 0914.902.380 

Email: nguyetcdythatinh@gmail.com

     Nguyễn Thị Nguyệt