Thành tích đạt được

Viết bởi Andy - Tháng 5 22, 2019

Thành tích đạt được

    - Đoàn trường luôn dẫn đầu phong trào của khối trường học, trong năm học vừa qua được Trung ương đoàn tặng bằng khen, những năm qua luôn được Tỉnh đoàn và Đoàn khối cơ quan cấp tỉnh xếp  đơn vị xuát sắc vững mạnh.

         - Đơn vị xuất xắc:                 Năm 2002

                                                        Năm 2003

                                                        Năm 2005

                                                        Năm 2007

                                                        Năm 2009

                                                        Năm 2013

                                                        Năm 2015- 2016

         - Đơn vị vững mạnh:            Năm 2004

                                                        Năm 2006

                                                        Năm 2008

                                                        Năm 2012

                                                        Năm 2013

                                                        Năm 2015-2016

         - Bằng khen TW Đoàn:        Năm học 2003-2004

                                                        Năm học 2008-2009

                                                        Năm học 2012-2013

                                                        Năm học 2013-2014

                                                        Năm học 2015-2016

         - Bằng khen TW hội LHTN:  Năm học 2013-2014

         - Bằng khen Tỉnh đoàn:       Năm học 2004-2005

                                                        Năm học 2005-2006

                                                        Năm học 2007- 2008

                                                        Năm học : 2011-2012