Bi thư các thời kì

Viết bởi Andy - Tháng 5 22, 2019

   Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ qua các thời kỳ:

  1. Bí thư:

       - Từ năm 1994 đến 1998: ĐC. Phan Văn Lịch

       - Từ năm 1998 đến 2000: ĐC. Nguyễn Viết Thường

       - Từ năm 2000 đến tháng 7/2014: ĐC. Nguyễn Văn Sơn

       - Từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2015: ĐC. Trần Chiến Thắng

       - Từ tháng 7/2015 đến nay: ĐC. Trần Xuân Hoan

   2. Phó Bí thư:

       - Từ năm 1994 đến 1998: ĐC. Phan Xướng

       - Từ năm 1998 đến 2000: ĐC. Nguyễn Viết Thường

       - Từ năm 2000 đến 2003: ĐC. Nguyễn Quang Tân

       - Từ năm 2003 đến 2005: ĐC. Nguyễn Viết Thường

       - Từ năm 2005 đến 2012: ĐC. Nguyễn Việt Thắng

       - Từ năm 2013 đến tháng 6/2015: ĐC. Biện Thị Hương Giang

       - Từ năm 7/2015 đến nay: ĐC. Trần Chiến Thắng