Thành tích đạt được

Viết bởi Andy - Tháng 5 22, 2019

Thành tích đạt được.

+ Tháng 12/2008: Phòng đào tạo và BM điều dưỡng được Công đoàn ngành Y tế tặng Giấy khen vì “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2007” theo 113/QĐ-CĐN.

+ Tháng 12/2011: Phòng đào tạo được Công đoàn ngành Y tế tặng Giấy khen vì “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2011” theo 98/QĐ-CĐN.

+ Năm 2012: Ban nữ công được Tổng Liên đoàn Lao động tặng Giấy khen vì “Có thành tích xuất sắc trong phong trào “hai giỏi”” theo 98/QĐ-CĐN.