KH phát động PTTĐ học tập, rèn luyện, NCTĐ tin học

Viết bởi Andy - Th6 20, 2019

Để lập thành tích chào mừng kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh "phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ Tin học"

Xem tiếp nội dung