Tuyển sinh Cao đẳng dược

Viết bởi Andy - Th9 04, 2016
THÔNG BÁO

Tuyển sinh Dược sĩ Cao đẳng Hệ chính quy năm 2016

Căn cứ Quyết định số 3164 QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đào tạo ngành Dược sĩ trình độ Cao Đẳng hệ chính quy bắt đầu từ năm 2016;

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh cụ thể như sau:

                   - Chỉ tiêu: 150

                   - Hình thức tuyể sinh: Xét tuyển

___________________________________

Xem chi tiết thông tin