Cơ cấu tổ chức

Viết bởi Andy - Tháng 5 22, 2019

Đội ngũ cán bộ thuộc Ban Chấp hành Công đoàn:

 
Ảnh
 
HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN VĂN
Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Chức vụ:  Chủ tịch Công đoàn
Mobile:     0914960668
Địa chỉ: Phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh
Mail: bsnhannghia@gmail.ocm
                      Nguyễn Văn
 
 
 
 
HỌ VÀ TÊN: PHAN HUY HOÀNG
Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn
Mobile: 0904477887
Địa chỉ: SN 320 - Nguyên Du - TP Hà Tĩnh
Mail: phanhuyhoang81@yahoo.com.vn
Phan Huy Hoàng
 
 
 
HỌ VÀ TÊN: VÕ VĂN GIÁP
Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: UV Ban chấp hành Công đoàn
Mobile: 0988.688.527
Địa chỉ: Đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh
Mail: vogiap84@gmail.com
Võ Văn Giáp
 
 
 
HỌ VÀ TÊN: BÙI THỊ TRÂM ANH
Học hàm - học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: UV Ban chấp hành Công đoàn
Mobile:
Địa chỉ:
Mail:
Bụi Thị Trâm Anh
 
 
 
HỌ VÀ TÊN: PHAN HOÀNG ĐỨC
Học hàm - học vị: Cử nhân
Chức vụ: UV Ban chấp hành Công đoàn
Mobile:
Địa chỉ:
Mail:
Phan Hoàng Đức