Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên

Viết bởi Andy - Tháng 5 20, 2019

Thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp và Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị hành chính công lập. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Nhà trường

Xem tiếp nội dung