Ban giám hiệu

 
tranxuanhoan-s.jpg
TRÂN XUÂN HOAN
Tiến sĩ - NGƯT - Hiệu trưởng
Điện thoại: 0393.858.690
Mobile: 0913.550.422
Địa chỉ: P. Tân giang-TP Hà Tĩnh
 
c_thang1.jpg
TRẦN CHIẾN THẮNG
TIẾN SĨ PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Điện thoại: 0393.858.690
Mobile: 0913.356.861
Địa chỉ: P. Bắc Hà-TP Hà Tĩnh
Email: chienthang669@yahoo.com.vn
untitled_0.jpg
NGUYỄN VĂN
ThS. PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Điện thoại: 0393.858.689
Mobile: 0914960668
Địa chỉ: P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh