Tuyển chọn điều dưỡng sang học tập, làm việc tại CHLB Đức

Viết bởi Andy - Tháng 5 14, 2019

Thực hiện Công văn số 364/TTLDNN-TCLD ngày 26/4/2019 của Trung tâm Lao Động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức Khoá 5 - Đợt 2/2019

Xem tiếp nội dung