Cán bộ Viên chức và Người lao động Trường Cao đẳng Y tế ủng hộ lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn

Viết bởi Andy - Th6 20, 2021

CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ỦNG HỘ LƯU HỌC SINH LÀO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Hiện nay, trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh có gần 1200 lưu học sinh Lào đang học tập các chuyên ngành của Nhà trường đào tạo. Trong những năm qua, nhà trường luôn quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ các bạn lưu học sinh sinh viên Lào học tập và sinh sống trong kí túc xá của nhà trường như: hàng năm, Nhà trường vận động kinh phí để hỗ trợ Lưu học sinh nhân dịp tết cổ truyền của nước CHDCND Lào, quốc khánh nước CHDCND Lào…

Vừa qua, được biết Lưu học sinh Insomphone Bounnam mắc bệnh và phải điều trị lâu ngày tại bệnh viện, trong khi gia đình sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền để chi trả viện phí.

Nhằm động viên tinh thần sinh viên và chia sẻ khó khăn giúp sinh viên vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, ngày 2 tháng 6 năm 2021 nhà trường đã tổ chức vận động viên chức và lao động hợp đồng quyên góp ủng hộ sinh viên. Với số tiền ủng hộ được 4.640.000 (bốn triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng) đã được Lãnh đạo trường và đại diện phòng công tác học sinh sinh viên trao tận tay cho lưu học sinh.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Huấn

Phòng Công tác HSSV-Đảm bảo chất lượng-Thanh tra